Kerkzicht 1 2215 DX Voorhout

Veelgestelde vragen

 • Wat is een tandarts-endodontoloog?

Een tandarts-endodontoloog is een tandarts met een aanvullende opleiding van drie jaar, na de tegenwoordig zes jaar durende opleiding tot tandarts. Deze opleiding is volledig toegespitst op het uitvoeren van complexe wortelkanaalbehandelingen. Een endodontoloog voert in zijn praktijk zowel reguliere als meer complexe wortelkanaalbehandelingen uit. Endodontologen zijn ook ervaren in het vinden van de oorzaak van pijn in tanden en kiezen, die lastig te diagnosticeren is. Alle Nederlandse tandarts-endodontologen zijn erkend door de Nederlandse Vereniging voor Endodontologie (www.nvve.com).

 • U bent verwezen en dan.....?

Bij voorkeur stuurt uw tandarts de verwijsbrief rechtstreeks naar onze praktijk en nemen wij persoonlijk contact met u op om een afspraak voor een eerste consult te maken. Het 30 minuten durende consult gebruiken wij om als eerste uw gebit te onderzoeken en één of meerdere röntgenfoto’s te maken. Daarna zullen wij de behandelmogelijkheden met u doornemen en is er genoeg ruimte om uw eventuele vragen te beantwoorden. U krijgt altijd een kostenbegroting en we plannen daarna samen een afspraak in voor de behandeling. 

 • Hoe lang duurt de behandeling?

De meeste wortelkanaalbehandelingen duren anderhalf tot twee uur. 

 • Kunnen er complicaties optreden bij een wortelkanaalbehandeling?

Over het algemeen is een behandeling succesvol, maar zoals bij alle ingrepen kunnen er tijdens de behandeling complicaties optreden. 

   • Er kan een vijl of ander instrument in een kanaal afbreken
   • Er kan spoelvloeistof door geperst worden
   • Soms zijn kanalen niet te vinden of niet toegankelijk
   • Een kies kan zo verzwakt zijn dat een wortelkanaalbehandeling niet meer mogelijk is
   • Een deel van een kies kan breken
   • Als er door een kroon geboord wordt, dan kan de kroon onherstelbaar beschadigd raken waarna deze vernieuwd moet worden
   • De wortel kan breken of al gebroken zijn
   • Er kan onbedoeld een opening vanuit het kanaal naar het omliggende weefsel ontstaan

   

 • Wat kost een behandeling?

De kosten van het eerste consult liggen tussen de € 60,- en € 90,-. Gemiddeld liggen de kosten van een consult rond de € 70,-.                                                      Het consult duurt ongeveer 30 minuten en houdt het volgende in: Inschrijving in de praktijk, het invullen van een medische vragenlijst, het mondonderzoek, het opstellen en uitgebreid bespreken van het behandelplan en het opstellen van de wortelkanaal-classificatiescore.
Indien nodig worden er ook één of meerdere röntgenfoto's gemaakt. Tevens krijgt u altijd een kostenbegroting mee van de voorgestelde behandeling.
Na afloop van dit consult of de behandeling ontvangt de verwijzend tandarts altijd een uitgebreid behandelverslag met foto's.
Een kanaalbehandeling vergt veel tijd; bovendien wordt er gebruik gemaakt van speciale, kostbare instrumenten en apparatuur. De kosten van de behandeling liggen meestal tussen de (voornamelijk E- en V-codes) € 400,- en € 900,-. De kosten worden bepaald door het aantal kanalen van het gebitselement en de moeilijkheidsgraad van de behandeling.

 • Wat als ik verhinderd ben?

Indien een afspraak minimaal 2 werkdagen tevoren wordt geannuleerd zijn hier geen kosten aan verbonden. Als een afspraak binnen 48 uur wordt gewijzigd of als u zonder bericht uw afspraak niet nakomt, zal de gereserveerde tijd in rekening gebracht worden. Wanneer de vrijgevallen gereserveerde tijd niet meer was op te vullen mag er naar redelijkheid een bedrag van 0-100% van de geplande behandeling in rekening worden gebracht. De wettelijk vastgestelde code hiervoor is C90.

 • Wordt de behandeling vergoed door de zorgverzekeraar?

Indien je jonger bent dan 18 jaar, wordt de wortelkanaalbehandeling volledig vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Bent u ouder dan 18 jaar, dan wordt dit vergoed uit de aanvullende tandartsverzekering. Afhankelijk van de verzekeraar, gekozen pakket en al reeds gedeclareerde behandelingen, krijgt u een bepaald percentage van de behandeling vergoed. Met de ontvangen begroting kunt u contact opnemen met de zorgverzekeraar om zo geïnformeerd te worden welk percentage dit is, zodat u achteraf nooit voor onaangename verassingen komt te staan.

 • Na de behandeling?

Na de wortelkanaalbehandeling zullen we u uitgebreid informeren over het resultaat. Uw tandarts krijgt het behandelverslag met de gemaakte röntgenfoto's. Om het resultaat van de wortelkanaalbehandeling vast te stellen zullen we u één jaar na de behandeling oproepen voor een controle.

 • Heeft u nog vragen of opmerkingen na het consult of de behandeling?

Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van de behandeling, aarzel dan niet en neem gerust contact met ons op.
In het uitzonderlijke geval dat u een klacht heeft zouden wij het op prijs stellen om contact met ons op te nemen. Hierna kunnen wij samen tot een gepaste oplossing komen. Mochten wij er samen niet uitkomen dan kunt u zich wenden tot de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT):www.knmt.nl
U kunt ook altijd contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP).

Top