Kerkzicht 1 2215 DX Voorhout

Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.endopraktijk.nl. Door deze website te bezoeken verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

 

De informatie op www.endopraktijk.nl is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. De informatie die wij verstrekken is uitdrukkelijk geen advies. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Endopraktijk Bollenstreek B.V. is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website. De Praktijk voor Endodontologie Bollenstreek kan niet garanderen dat de website en mailings vrij zijn van virussen, malware of phishing. De Praktijk voor Endodontologie Bollenstreek is niet aansprakelijk voor mogelijke schrijffouten, onjuistheden, onvolledigheden, gedateerdheid, phising, malware, virussen, overige digitale ‘gevaren’ of het niet (correct) functioneren van de website.Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website berusten uitsluitend bij de Praktijk voor Endodontologie Bollenstreek. Op deze website treft u verwijzingen naar externe informatiebronnen: websites die niet door de Praktijk voor Endodontologie Bollenstreek worden onderhouden. De Praktijk voor Endodontologie Bollenstreek is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud en het gebruik hiervan.

 

Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om (delen van) deze website te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden of een link te creëren tussen de website van de Praktijk voor Endodontologie Bollenstreek en een andere internetsite, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Praktijk voor Endodontologie Bollenstreek.

Top