Kerkzicht 1 2215 DX Voorhout

Privacy- en cookieverklaring

Algemeen

De Praktijk voor Endodontologie Bollenstreek hecht als tandartspraktijk veel belang aan het waarborgen van uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Met uw persoonsgegevens die u bij ons aanlevert zal vertrouwelijk worden omgegaan.

Bij de verwerking van persoonsgegevens neemt de Praktijk voor Endodontologie Bollenstreek de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteert de Praktijk voor Endodontologie Bollenstreek een aantal kernwaarden:

 • Informeren – De Praktijk voor Endodontologie Bollenstreek wilt u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • Verzameling beperken – De Praktijk voor Endodontologie Bollenstreek let er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website en de door u gevraagde diensten.
 • Geen marketing op basis van persoonsgegevens – De Praktijk voor Endodontologie Bollenstreek geeft persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden en wij sturen geen commerciële mailings.
 • Beveiligen – De Praktijk voor Endodontologie Bollenstreek neemt passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Recht van inzage en correctie – De Praktijk voor Endodontologie Bollenstreek respecteert uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacy- en cookieverklaring informeert de Praktijk voor Endodontologie Bollenstreek u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

 

Derden

De Praktijk voor Endodontologie Bollenstreek verstrekt uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.De Praktijk voor Endodontologie Bollenstreekis niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop derden omgaan met uw (persoons)gegevens.

 

Bewaartermijnen

De Praktijk voor Endodontologie Bollenstreek zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

 

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website www.endopraktijk.nlen de daarop beschikbare diensten worden  bepaalde gegevens bij de Praktijk voor Endodontologie Bollenstreek achtergelaten. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. De Praktijk voor Endodontologie Bollenstreek bewaard en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan de Praktijk voor Endodontologie Bollenstreek worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kan de Praktijk voor Endodontologie Bollenstreekde volgende gegevens verzamelen:

 • NAW gegevens;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Gegevens betreffende uw gezondheid;
 • De naam van uw zorgverzekeraar;
 • De naam van uw andere zorgverleners;
 • Tijdstip van uw afspraak;
 • Betalingsgegevens;
 • IP-adres

 

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door de Praktijk voor Endodontologie Bollenstreek worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken van een behandelkaart om u bij de praktijk in te schrijven;
 • Het bijhouden van uw medisch dossier;
 • Het inplannen van een afspraak;
 • Het uitvoeren van een behandeling;
 • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
 • Het versturen van een nieuwsbrief;
 • Het verbeteren van onze dienstverlening;
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten;
 • Sollicitatieprocedures uit te voeren;
 • Klachten te behandelen.
 • Te reageren op vragen en opmerkingen;

De Praktijk voor Endodontologie Bollenstreek kan uw persoonsgegevens ook verwerken om te voldoen aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving. Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u de Praktijk voor Endodontologie Bollenstreek daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u per e-mail of anderszins een vraag aan de Praktijk voor Endodontologie Bollenstreek stelt.

 

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen heeft de Praktijk voor Endodontologie Bollenstreek passende beveiligingsmaatregelen getroffen.

 

Websites van Derden

Om u van dienst te zijn heeft de Praktijk voor Endodontologie Bollenstreek op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

 

Cookies

Voor het functioneren van de website van de Praktijk voor Endodontologie Bollenstreek maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een gegevenselement die bij het bezoeken van een website automatisch kan worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Cookies verzamelen informatie over uw besturingssysteem, inclusief, maar niet beperkt tot, browsertype en Internet Protocol (IP) -adres.

De Praktijk voor Endodontologie Bollenstreek gebruikt cookies om:

 • De website geschikt te maken voor uw interesses;
 • De basisfunctionaliteit van de website goed te laten werken;
 • Gebruikersstatistieken te genereren op een anonieme basis om de website

meer gebruikersvriendelijk te maken.

De Praktijk voor Endodontologie Bollenstreek gebruikt deze informatie om het verkeer op www.endopraktijk.nlte analyseren, om zowel de paginaweergaven als de tijdsduur op elke pagina te bekijken en u beter van dienst te zijn wanneer u terugkeert naar onze website. Het is niet bedoeling vande Praktijk voor Endodontologie Bollenstreek om dergelijke informatie te gebruiken om een ​​gebruiker persoonlijk te identificeren. Deze informatie wordt verzameld in een geaggregeerde en anonieme vorm. U hebt de mogelijkheid om uw internetbrowser te configureren om u op de hoogte te stellen wanneer u een cookie ontvangt, zodat u kunt beslissen of u deze accepteert. Verder heeft u de mogelijkheid om alle cookies te blokkeren. Houd er echter rekening mee dat als u cookies weigert of anderszins blokkeert, u mogelijk niet alle beschikbare functies op de website kunt gebruiken. Bepaalde onderdelen van de website kunnen niet werken als u cookies blokkeert.

 

Google

De website van de Praktijk voor Endodontologie Bollenstreek maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een dienst van Google Inc. Google Analytics is een webanalysedienst die gebruik maakt van cookies om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt. Deze cookies worden benut voor het opslaan van bezoekersinformatie (bijvoorbeeld de duur van uw bezoek aan onze website). Google kan deze informatie mogelijk geanonimiseerd aan derden verschaffen.De Praktijk voor Endodontologie Bollenstreek heeft geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerkt. Voor meer informatie over deze gegevensverwerking kunt u de privacyverklaring van Google lezen.

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

De Praktijk voor Endodontologie Bollenstreek behoudt het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring op ieder gewenst moment te wijzigen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Voor vragen over het privacy beleid van de Praktijk voor Endodontologie Bollenstreek of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.

 

Vragen

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het bovenstaande, dan vernemen wij dit vanzelfsprekend graag.

 

Contactgegevens

Praktijk voor Endodontologie Bollenstreek                                                                                                                                   Kerkzicht 1                                                                                                                                                                                   2215 DX  Voorhout                                                                                                                                                             Telefoon: 0252-258800                                                                                                                                                                  E-mail info@endopraktijk.nl

 

 

Top